Porady

Wymagania normy FSSC 22000

Żywność to jeden z tych produktów, w którym każde niedociągnięcie i przeoczone ryzyko stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia konsumenta. Firmy działające w ramach jej produkcji i dystrybucji muszą być więc niezwykle uważne i dokładne, spełniając nie tylko podstawowe założenia i wymagania prawne, ale też dostosowując się do oczekiwań klientów i standardów rynkowych. Aby ułatwić producentom i dystrybutorom działanie oraz zapewnić poziom, do którego powinni oni aspirować, stworzono standard FSSC 22000, będący połączeniem wymogów sieci handlowych HACCP oraz standardu ISO 22000 odnoszącego się do systemów zarządzania bezpieczeństwem. Jak wyglądają wymagania normy FSSC 22000 i jak wygląda zbudowany na jej podstawie system zarządzania bezpieczeństwem żywności?

Czym jest norma FSSC 22000?

FSSC 22000 to rozbudowany zestaw standardów i wymagań dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, oparty o wieloletnią analizę działań i procesów specyficznych dla sektora spożywczego. W standardzie FSSC 22000 uwzględniono zarówno wymagania ogólnej normy ISO 22000, jak i wykreowane na potrzeby branży spożywczej program wymagań wstępnych ISO 22002 i ISO 22003. Dodatkowo, pod uwagę wzięte zostały stworzone przez sieci handlowe wymogi HACCP, stosowane dotychczas głównie przez dostawców. Uzyskany w rezultacie standard FSSC 22000 jest zdecydowanie największym tego kalibru połączeniem różnego rodzaju norm w jedną, spójną ramę dla działań w branży spożywczej.

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności daje pewność kontrahentom, że dostawca przestrzega dobrych praktyk higienicznych

Początkowo norma FSSC 22000 odnosiła się wyłącznie do producentów produktów spożywczych, jednak po ostatnich uaktualnieniach jej wymogi zostały poszerzone także o producentów opakowań, tak istotnych przecież w kontekście ogólnego bezpieczeństwa sprzedawanych w nich produktów. W obecnej konfiguracji do normy mogą więc stosować się producenci żywności łatwo psującej się, jak i tej z długim terminem przydatności; produktów przeznaczonych do przechowywania w temperaturze pokojowej, jak i tych umieszczanych w lodówce. Norma dotyczy też wszelkiego rodzaju przypraw, mąki, aromatów czy składników dodatkowych i ulepszaczy stosowanych w branży spożywczej. Można więc z powodzeniem uznać, że bierze ona pod uwagę wszystkie aspekty mogące być źródłem bezpośredniego zagrożenia dla człowieka i stara się je eliminować w możliwie najwyższym stopniu.

Wymagania dla certyfikatu FSSC 22000?

Założenia normy FSSC 22000 są zawiłe, ale pokrywają wszystkie możliwe procesy zachodzące w zakładach produkcyjnych żywności i opakowań, dlatego też proces ich wdrażania może być długi i wymagający, ale zdecydowanie wart uwagi. Uzyskany w efekcie certyfikat FSSC 22000 jest przecież oficjalnym potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa pochodzących z danego zakładu produktów.

Wśród najważniejszych elementów normy, koniecznych do spełnienia w celu uzyskania certyfikacji FSSC 22000 jest choćby identyfikacja zagrożeń występujących na terenie zakładu i mogących mieć bezpośredni wpływ na ostateczne bezpieczeństwo produktu. To właśnie na ich eliminację i planowanie strategii w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej kładzie się największy nacisk, bo to one, bardziej niż jakikolwiek inny aspekt działalności, wpływają na produkt końcowy. Zasadę regularnego kontrolowania, doskonalenia i aktualizowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności warto wprowadzić bez względu na to, czy ostatecznym celem producenta jest uzyskanie certyfikatu FSSC 22000 – to dobra praktyka ucząca systematyczności, dbałości o szczegóły i uważności w wykonywanej pracy wszystkich pracowników firmy, włącznie z jej zarządem.

Ostatnim kluczowym elementem FSSC 22000 jest konieczność upewniania się o standardach panujących w całym łańcuchu dostaw – to, że producent zachowuje wszelkie środki ostrożności nie oznacza, że bez sprawdzenia pochodzenia wykorzystanych do produkcji materiałów czy jakości wykorzystywanego opakowania uzyska żywność bezpieczną dla konsumenta.

FSSC 22000 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności w firmie

Biorąc pod uwagę jak bardzo restrykcyjne jest prawo dla branży spożywczej i jak wiele trzeba zrobić, by jego założenia zostały spełnione, wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000 powinno być dla firm najbardziej naturalnym rozwiązaniem prowadzącym do większej swobody działania i łatwości w osiąganiu zamierzonych celów w sposób zrównoważony i bezpieczny. Żywność, która trafia codziennie na stół każdego człowieka musi spełniać określone standardy i nie ma sposobu, by tak po prostu je obejść. Skoro wdrożenie normy ma pomóc w ich osiągnięciu, certyfikacja FSSC 22000 to zwyczajnie rozsądny krok biznesowy.