Szkolenie BRC
Porady

Kto wymaga wdrożenia standardu bezpieczeństwa żywności?

Jesteś producentem żywności? Powinieneś wiedzieć, czym są systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. A czy wiesz, czym jest standard bezpieczeństwa BRC? Kogo dotyczy, dlaczego i kiedy warto wdrożyć system bezpieczeństwa żywności, jakim jest standard BRC?

Bezpieczeństwo żywności – co to znaczy?

Bezpieczeństwo żywności to obecnie modny i popularny trend, wyrastający z obowiązku dostarczania na rynek produktów żywnościowych, które są bezpieczne dla zdrowia i życia konsumentów. Bezpieczeństwo żywności (z ang. food safety) to ogół norm koniecznych do spełnienia i działań, dzięki którym podczas wszystkich etapów produkcji żywności i obrotu handlowego produktami, spełnione są wysokie standardy jakości. Kształtowanie standardów jakości i bezpieczeństwa żywności jest możliwe tylko dzięki przyjęciu norm i przepisów, które umożliwiają regulacje dotyczące systemów zarządzania. Systemy bezpieczeństwa żywnością różnią się między sobą, jednak wszystkie dotyczą kontroli żywności na wszystkich etapach od produkcji i producenta do konsumenta. Jednym z systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnością jest standard BRC.

Standard bezpieczeństwa żywności BRC – czym jest?

BRC to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności. Został opracowany w 1998 r. w Wielkiej Brytanii przez British Retail Consortium, skąd jego nazwa. BRC stanowi zbiór norm i zaleceń dla firm działających w sektorze spożywczym ze szczególnym naciskiem na hipermarkety, jak i firmy dostarczające na rynek marki własne. Certyfikat BRC oznacza, że produkt, seria produktów lub cała marka pozytywnie przeszły specjalne testy, próby i różne inspekcje, które potwierdzają wysoką jakość i bezpieczeństwo dla konsumentów.

Standard BRC – wymagania

 • posiadanie systemu HACCP,
 • prowadzenie prawidłowej i zgodnej z prawdą dokumentacji, tj. ksiąg jakości, polityki jakości, opisu surowców i wyrobów, ale także opisy schematu organizacyjnego czy zakresu odpowiedzialności,
 • wdrążone i egzekwowane dobre praktyki produkcyjne i higieniczne,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przechowywania odzieży ochronnej,
 • prowadzenie specjalnych szkoleń dla personelu,
 • opisy procedury pakowania produktu, daty ważności i zabezpieczeń np. przez zanieczyszczeniami.

Kogo dotyczy standard bezpieczeństwa żywności BRC?

Standard BRC to standard bezpieczeństwa żywności, który może być wykorzystany przez wszystkie podmioty zajmujące się przetwarzaniem czy pakowaniem żywności. Celem standardu jest dbanie o przestrzeganie dobrych praktyk produkcyjnych, które zapewniają bezpieczeństwo i spełniają  wysoki poziom oczekiwań konsumentów. Warto zaznaczyć, że o standard bezpieczeństwa żywności mogą starać się zarówno przedsiębiorstwa zajmujące się produktami podstawowymi, takimi jak świeża żywność, właściciele np. rzeźni czy miejsc obróbki żywności, a także przedsiębiorstw z konserwami i produktami gotowymi do spożycia. Podstawą dla wdrożenia zasad wynikających z normy jest szkolenie BRC oferowane przez akredytowane jednostki.

Dlaczego warto wdrożyć standard BRC – zalety

Wdrożenie standardu bezpieczeństwa żywności BRC, który jest związany z produkcją, przechowywaniem, pakowaniem, a także transportem żywności ma wiele zalet. Przede wszystkim stanowi gwarancję jakości produktów, na co obecnie klienci zwracają szczególną uwagę wybierając produkty żywnościowe. Wśród zalet posiadania certyfikatu BRC można także wymienić:

 • posiadanie lepszej jakości produktów, co przekłada się na większą sprzedaż,
 • wzrost konkurencyjności,
 • otworzenie się na nowe rynki,
 • posiadanie lepiej wyszkolonych pracowników, którzy są bardziej świadomi wykonywanej pracy,
 • wzrost zaufania klientów.

Szkolenie BRC

BRC Standard – kto powinien mieć?

Przestrzeganie norm i zasad w zakresie produkcji, transportu, przechowywania i dystrybucji żywności reguluje między innymi Ustawa o Bezpieczeństwie Żywności, która wskazuje, że o staranność i zachowanie niezbędnych środków ostrożności w przetwarzaniu, logistyce, marketingu, jak i sprzedaży produktów żywnościowych powinny dbać wszystkie firmy działające w sektorze spożywczym (także podmioty detaliczne). Obowiązek sprawia, że możliwe są kontrole i sprawdzenia firm spożywczych np. przez niezależne służby. Standard BRC to gwarancja jakości i bezpieczeństwa dla uczestników sektora spożywczego. Wymaga zaangażowania od prezesów firm, kierowników działów i pracowników branży spożywczej, a także znajomości procesów i kontroli produktów na każdym etapie dostarczania do klienta.